Novi način oporezivanja nekretnina od 01.01.2015.

Zakon koji pogoduje kupcima, ali ne i prodavateljima. Porez koji su plaćali kupci prilikom kupnje nekretnine prebačen je na investitore, te je kupac oslobođen plaćanja poreza.

Od 1. siječnja 2015. promijenio se način oporezivanja nekretnina, a primjenjuje se na ugovore sklopljene nakon tog datuma. Detalje novog načina oporezivanja nekretnina pojasnila je načelnica Odjela za porez na dodanu vrijednost Porezne uprave Renata Kalčić na prošlotjednom 22. forumu poslovanja nekretninama.

Tako će za sve nekretnine - neizgrađene (poljoprivredno i građevinsko zemljište) i izgrađene koje isporučuje (prodaje ili otuđuje) osoba koja nije upisana u registar obveznika PDV-a plaćati porez na promet nekretnina.

Za nekretnine koje isporučuje obveznik upisan u registar obveznika PDV-a vrijede sljedeća pravila:
Kad je riječ o neizgrađenim nekretninama u slučaju poljoprivrednog zemljišta stjecatelj (kupac) će plaćati porez na promet nekretnina, a za građevinsko zemljište isporučitelj će obračunati PDV koji će kupac plaćati kroz cijenu nekretnine.
Kod izgrađenih nekretnina, na nekorištene nekretnine te nekretnine kod kojih od prvog nastanjenja odnosno uporabe nije prošlo više od dvije godine isporučitelj će obračunati PDV. Kod ostalih izgrađenih nekretnina kupac će platiti porez na promet nekretnina.
Ako isporučitelj nekretnine, osoba upisana u registar obveznika PDV-a, isporučuje nekretninu oslobođenu plaćanja PDV-a drugom poreznom obvezniku koji u cijelosti može odbiti pretporez, isporučitelj nekretnine i stjecatelj nekretnine mogu se odlučiti za postupak optiranja u oporezivanju. U tom slučaju u poreznom smislu primjenjuje se prijenos porezne obveze propisan odredbama Zakona o PDV-u.

Isporučitelj nekretnine, osobe u sustavu PDV-a, kod isporučivanja nekretnina oslobođenih plaćanja PDV-a i to "ostalih izgrađenih nekretnina" moraju voditi računa o obvezama za ispravak pretporeza koji je korišten kod izgradnje.
Također isporučitelji nekretnina koje podliježu oporezivanju PDV-om te stjecatelji nekretnina na koje se plaća porez na promet nekretnina dužni su promet nekretnina prijaviti kroz obrazac Prijava poreza na promet nekretnina. (nm)