Energetsko certificiranje nekretnina

Novosti vezane za energetsko certificiranje nekretnina – obaveze prodavatelja i najmodavaca.

Prema Pravilniku o energetskom certificiranju zgrada (NN 81/12, 29/13, 78/13):

  • Svaka nova zgrada prije uporabe odnosno puštanja u pogon mora imati energetski certifikat.
  • Sve postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju od 1. srpnja 2013. god. moraju imati važeći energetski certifikat, te isti mora biti dostupan na uvid kupcu prije sklapanja ugovora o kupoprodaji
  • Pojedinačne samostalne uporabne cjeline zgrada koje se iznajmljuju, daju na leasing ili u zakup moraju imati važeći energetski certifikat dostupan na uvid najmoprimcu ili zakupcu, prije sklapanja ugovora o iznajmljivanju, leasingu ili zakupu od 1. siječnja 2016. godine.
  • Kada se prodaja nekretnine oglašava - objavljuje u medijima, tada se u oglasu mora navesti i energetski razred te zgrade ili njezine samostalne uporabne cjeline.
  • Za prodaju nekretnine bez energetskog certifikata, kazne mogu biti i do 100.000 kuna. Kazne su predviđene za vlasnike građevine, stana, ureda koji je obveznik provođenja energetskog pregleda i certifikata, a nije ga napravio.
  • Od obveze energetskog certificiranja izuzete su između ostalog i zgrade, samostalne uporabne cjeline zgrade koje imaju uporabnu korisnu površinu manju od 50 m2. Ova površina čini ukupnu ploštinu neto podne površine grijanog dijela zgrade što znači da se na primjer kod stana zbrajaju sve ploštine prostorija soba, kuhinje, kupaonice, WC-a, hodnika i ostave. Negrijani dijelovi zgrade, primjerice: negrijani tavan, negrijani podrum, negrijano stubište, lođe i terase ne ulaze u tu površinu.

Oglašavanje nekretnina na Portalima
  • Portali koji su namijenjeni isključivo oglašavanju, a ne sadrže urednički oblikovane programske sadržaje koji se objavljuju dnevno ili periodično od strane pružatelja elektroničkih publikacija u svrhu javnog informiranja i obrazovanja, nisu mediji sukladno članku 2. Zakona o medijima.
  • Sve elektroničke publikacije upisane su u Upisnik pružatelja elektroničkih publikacija pri Agenciji za elektroničke medije, te se može provjeriti koji portali su elektroničke publikacije tj. imaju status medija.
  • Vezano za oglašavanje, prema članku 24. novoga Zakona o gradnji (NN 153/13) ovlašteni posrednik u prometu nekretnina obvezan je u oglasu o prodaji, iznajmljivanju, davanju na leasing ili u zakup zgrade za koju se izdaje energetski certifikat, odnosno njezina posebnog dijela, koji se objavljuje u medijima navesti energetski razred zgrade, odnosno njezinog posebnog dijela.
  • Zaključno: portali koji su namijenjeni isključivo oglašavanju nisu mediji te se na njih ne primjenjuje stoga navedena odredba novoga Zakona o gradnji (NN 153/13).