Sveta Klara - Svetoklarska

Zagreb, Sveta Klara


Fläche: 52.94 m2 - 70.65 m2

Preis: 87.351,00 € - 116.572,50 €

Preis/m²: 1650 € - 1650 €

Immobilien Angebot: 11


Energieausweis:

Schnellsuche
Preis (€):
Fläche (m2):
ID: 3860-1
Zagreb - Sveta Klara - Neubauwohnung - Verkauf

Neubauwohnung

Fläche: 69,30 m²

Zimmer: 3

Etagen: herd /2

114.345,00 € mehr

ID: 3861-1
Zagreb - Sveta Klara - Neubauwohnung - Verkauf

Neubauwohnung

Fläche: 64,62 m²

Zimmer: 3

Etagen: herd /2

106.623,00 € mehr

ID: 3862-1
Zagreb - Sveta Klara - Neubauwohnung - Verkauf

Neubauwohnung

Fläche: 70,65 m²

Zimmer: 3

Etagen: 1 /2

116.572,50 € mehr

ID: 3863-1
Zagreb - Sveta Klara - Neubauwohnung - Verkauf

Neubauwohnung

Fläche: 70,12 m²

Zimmer: 3

Etagen: 1 /2

115.698,00 € mehr

ID: 3864-1
Zagreb - Sveta Klara - Neubauwohnung - Verkauf

Neubauwohnung

Fläche: 52,94 m²

Zimmer: 2

Etagen: 2 /2

87.351,00 € mehr

ID: 3866-1
Zagreb - Sveta Klara - Neubauwohnung - Verkauf

Neubauwohnung

Fläche: 69,30 m²

Zimmer: 3

Etagen: herd /2

114.345,00 € mehr

ID: 3867-1
Zagreb - Sveta Klara - Neubauwohnung - Verkauf

Neubauwohnung

Fläche: 64,62 m²

Zimmer: 3

Etagen: herd /2

106.623,00 € mehr

ID: 3868-1
Zagreb - Sveta Klara - Neubauwohnung - Verkauf

Neubauwohnung

Fläche: 70,65 m²

Zimmer: 3

Etagen: 1 /2

116.572,50 € mehr

ID: 3869-1
Zagreb - Sveta Klara - Neubauwohnung - Verkauf

Neubauwohnung

Fläche: 70,12 m²

Zimmer: 3

Etagen: 1 /2

115.698,00 € mehr

Kontaktmittel

Alle Felder mit einem * sind Pflichtfelder