Dokumentacija potrebna za sigurnu kupoprodaju nekretnine

Što vam je potrebno od dokumentacije za sigurnu kupovinu / prodaju nekretnine?

Stan

 • Vlasnički List (Zk izvadak iz gruntovnice noviji)
 • Potvrda o otkupu/trenutno stanje otkupa (ako je stan u otkupu)
 • Tlocrt stana
 • Energetski certifikat
Kuća
 • Vlasnički list / Kopija katastarskog plana
 • Građevinska dozvola / Rješenje o uvjetima gradnje / potvrda glavnog projekta / odnosno Potvrda da je kuća sagrađena prije 1968g.
 • Projektna dokumentacija potrebna za dobivanje građevinske dozvole / Rješenja o uvjetima gradnje
 • Energetski certifikat
 • Uporabna dozvola (ako je ima)
Sukladno čl. 116. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju i gradnji (NN 90/11), za upis zabilježbe da je priložen akt za uporabu građevine, potrebni su jedan od iduće navedenih akata:
 • Uporabna dozvola
 • Završno izvješće nadzornog inženjera
 • Uvjerenje za uporabu
 • Građevinska dozvola (pravomoćna), odnosno drugi odgovarajući akt izdan do 19.lipnja 1991.g. sa potvrdom građevinske inspekcije da nije u tijeku postupak građevinske inspekcije
 • Potvrda upravnog tijela nadležnog za poslove graditeljstva da se za uporabu građevine ne izdaje Akt o upotrebi
 • Dozvola o upotrebi
 • Uvjerenje iz Katastra, odnosno Središnjeg ureda Državne geodetske uprave da je zgrada izgrađena do 15. veljače 1968.g.
Zemljište
 • Vlasnički list (Zk izvadak iz gruntovnice noviji)
 • Kopija Katastarskog plana
 • Posjedovni list
 • Ako postoji i druga dokumentacija: Lokacijska dozvola / Građevinska / Rješenje o uvjetima gradnje / Potvrda Glavnog Projekta / Izvod iz Urbanističkih uvjeta