Subvencioniranje stambenih kredita (APN)


Sve o kreditima putem APN-a

APN je kratica državne Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama.
Subvencije za kupnju nekretnina putem programa APN-a mjera je Vlade RH u svrhu olakšavanja stambenog zbrinjavanja kroz subvencioniranje dijela stambenog kredita građana.
Mjera se proteklih godina pokazala kao izuzetno popularna. Prema podacima Agencije, uz pomoć APN-a je do prve nekretnine došlo više od 22 00 ljudi, a novac iz mjere gotovo svake godine se potrošio u potpunosti.
Ove godine država će kupnju prve nekretnine građanima potaknuti s 50 milijuna kuna. Mjera je financijski ograničena do potrošnje navedenog iznosa u proračunu, namjenjenog za tu svrhu.
Početkom ožujka 2022. APN će odabrati banke s kojima će surađivati, a objava javnog poziva za subvencioniranje stambenih kredita zainteresiranim građanima planirana je za 9. ožujka.
Poziv se objavljuje putem Narodnih novina, te na web stranicama Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine ( https://mpgi.gov.hr/ ) i APN-a ( https://apn.hr/ ).
Početak zaprimanja zahtjeva u APN-u očekuje se od 21. ožujka.
Uvjeti za korištenje mjera APN stambenih kredita strogo su određeni.
Osobe koje žele u kupnju doma uz pomoć APN-a moraju biti punoljetne, ali u trenutku podnošenja zahtjeva ne smiju imati više od 45 godina.
Osoba u vlasništvu ne smije imati useljivu nekretninu ili takvu nekretninu koju planira prodati u iduće dvije godine od sklapanja ugovora s APN-om. To vrijedi i za korisnikove bračne, izvanbračne, formalne i neformalne životne partnere s kojima ulazi u kredit.
Podnositelj zahtjeva također mora biti kreditno sposoban, što APN provjerava u suradnji s bankama.
Sufinancirati se može kupnja stanova, kuća i izgradnja, dovršetak ili rekonstrukcija nekretnine stambene namjene, a država pokriva i kupnju nekretnine od članova uže obitelji, kupnju kojom bi se objedinilo vlasništvo ili kupnju nekretnine koja je etažirana kao apartman, ali joj je namjena rješavanje stambenog pitanja.
Ono što se ne subvencionira ovom vrstom kredita, jesu adaptacije, refinanciranje postojećih stambenih kredita i kupnja stanova koji su tek u izgradnji, dakle bez važeće uporabne dozvole.
Stambeni krediti uz APN subvencioniraju se u dijelu ukupnog kredita i do iznosa kunske protuvrijednosti od 1500 eura po kvadratnom metru, odnosno do iznosa od 100.000 eura, za rokove otplate koji nisu kraći od 15 godina.
Iznos subvencije određuje se prema stupnju razvijenosti grada i općine, u rasponu od 30 do 51 posto. Ako kupujete stan u Zagrebu, država će vam pomoći s maksimalno 30 posto rate.

Osnovno subvencioniranje traje 5 godina. Rok se može produljiti za po jednu godinu po svakom djetetu, članu kućanstva koji nema navršenih 18 godina života u trenutku podnošenja zahtjeva, te za dodatne dvije godine za svako dijete rođeno ili usvojeno u razdoblju trajanja subvencioniranog kredita. Rok subvencioniranja stambenog kredita produžuje se za dvije godine i ako je podnositelju zahtjeva ili članu njegova kućanstva utvrđen invaliditet veći od 50 posto tjelesnog oštećenja.
Kada osoba odluči predati APN-u zahtjev za subvencionirani kredit, mora prikupiti obaveznu dokumentaciju.

Zahtjev za subvencioniranje kredita za kupnju stana ili kuće mora sadržavati ime, prezime, prebivalište i OIB korisnika kredita, iznos kredita koji se traži, te rok njegove otplate. Uz zahtjev, korisnik prilaže:
– presliku osobne iskaznice
– presliku rodnog lista i prijave prebivališta za maloljetno dijete
– predugovor odnosno ugovor o kupoprodaji stana ili kuće za čiju kupnju traži odobravanje kredita
– presliku zemljišnoknjižnog izvatka
– presliku akta za uporabu građevine u kojoj se nalazi stan ili presliku akta za uporabu kuće koju namjerava kupiti
– potvrdu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o upisu osobe u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom ( za kupce ili članove kućanstva s invaliditetom )
– javnobilježnički ovjerenu izjavu tražitelja kredita, kao i javnobilježnički ovjerenu izjavu eventualnog bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera da u vlasništvu nema stan ili kuću, ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću, a koju prodaje radi gradnje veće kuće zbog potreba vlastitog stanovanja

Zahtjev za subvencioniranje kredita za gradnju kuće mora sadržavati ime, prezime, prebivalište i OIB korisnika kredita, iznos kredita koji se traži, te rok njegove otplate. Uz zahtjev, korisnik prilaže:
– presliku osobne iskaznice
– presliku rodnog lista i prijave prebivališta za maloljetno dijete
– presliku zemljišnoknjižnog izvatka
– presliku akta za građenje
– presliku troškovnika radova izrađenog na temelju glavnog odnosno izvedbenog projekta, iz kojeg je razvidna visina troškova izgradnje
– potvrdu Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o upisu osobe u Hrvatski registar o osobama s invaliditetom ( za kupce ili članove kućanstva s invaliditetom )
– javnobilježnički ovjerenu izjavu tražitelja kredita, kao i javnobilježnički ovjerenu izjavu eventualnog bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili neformalnog životnog partnera da u vlasništvu nema stan ili kuću, ili da u vlasništvu ima samo jedan stan ili kuću, a koju prodaje radi gradnje veće kuće zbog potreba vlastitog stanovanja

 

Sve dodatne informacije, dokumente, te odgovore na pitanja potražite na sljedećim poveznicama:
https://apn.hr/subvencionirani-stambeni-krediti/novosti
https://apn.hr/subvencionirani-stambeni-krediti/put-do-kredita
https://apn.hr/subvencionirani-stambeni-krediti/dokumenti
https://apn.hr/subvencionirani-stambeni-krediti/najcesca-pitanja