Napuhane cijene nekretnina


Napuhane cijene nekretnina

Stručnjaci upozoravaju da očekivanja vlasnika nekretnina postaju sve više nerealna. Trend povećanja razlike između tražene i realizirane cijene nekretnine se nastavlja. I dalje da postoje dijelovi Hrvatske gdje je promet mali, a cijene nekretnina izuzetno niske.
Za razliku od prometa u nekoliko primorskih županija i Gradu Zagrebu tri do četiri puta veći u odnosu na ostatak Hrvatske. Odnosno, cijene pojedinim nekretninama rastu, nekima ne. U nekim dijelovima Hrvatske cijene rastu, u nekima ne. Na rubnim dijelovima grada se prodaje novogradnja po cijeni od manje od 2000eura/m2, dok s druge strane postoje nekretnine koje dosižu visoku cijenu od više od pet tisuća eura po četvornom metru. To nije realna slika tržišta.
Uvijek će postojati kvalitetne nekretnine, vezane uz more i turizam ili u Zagrebu kao glavnom gradu, koje će postizati cijenu.
 Ima i onih koji neće moći realizirati traženu cijenu zbog trenda povećanja razlike između tražene i realizirane (prodajne) cijene.
Na tržište nekretnina u proteklih godinu dvije je utjecala pandemija koronavirusa, kao i potres u Zagrebu, kao i poskupljenje građevinskog materijala. Trenutno sami građevinari govore da se relativno smiruje situacija po pitanju cijena građevinskog materijala.
Osim cijena stambenih nekretnina, napuhane su i cijene zemljišta, tako da sve dodatno poskupljuje visoke cijene nekretnina.
Za sada se ne očekuje pad cijena nekretnina, iako su u nekim dijelovima dosegle svoj vrh.
Tražene cijene se dobivaju jedino kod novogradnje, jer se kupuje kao investicija, uz sigurnost stanovanja uslijed protupotresne gradnje. Rast cijena nekretnina je započeo 2017.
Kod kupnje rabljenih nekretnina, najveća potražnja je za nekretninama izgrađenim od 1980ih godina na dalje. Traže se urbanizirana naselja sa svom infrastrukturom. Cijene takvih nekretnina su također u određenom porastu
U centru grada koji je najviše pogođen potresom je promet prepolovljen, te se kupci manje odlučuju na kupnju.
Razlog visokih i napuhanih cijena nekretnina je i u tome što se relativno manje gradi nego 2000godine.
I dalje je prisutan trend precjenjivanja vrijednosti nekretnina, sukladno očekivanjima vlasnika.
Iz istog razloga prodaja rabljenih stanova traje puno dulje.
Na žalost, bilo koja nekretnina koja nema realnu tržišnu cijenu se vrlo teško proda.
Sjećamo se globalne krize u kojoj smo i sami bili krivi jer smo „dodatno napuhavali balon“.
Kažu stručnjaci da samo uvođenje dodatnog  poreza  može obuzdati divljanje cijena nekretnina.